tlo2.jpg

XVIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego


(ISPOR Poland Chapter)

26 – 27 listopada 2020

„Farmakoekonomika w dobie pandemii - krótkookresowe korekty czy długofalowe zmiany?”

Konferencja odbywa się on-line

Szanowni Państwo,

czasy pandemii zmusiły nas do zmiany postępowania i naszych przyzwyczajeń. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Wspólnie z Zarządem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego podjęliśmy więc decyzję, że coroczna Konferencja Towarzystwa powinna się odbyć w nowej formule. Oczywiście formuła ta wynika z sytuacji epidemiologicznej, ale mamy nadzieję, że znajdzie Państwa uznanie. W celu zachowania wszelkich procedur bezpieczeństwa konferencję nagramy w studio i będziecie ją Państwo mogli nie tylko obejrzeć w przestrzeni wirtualnej, ale aktywnie w niej uczestniczyć. Pozostając w duchu powyższej sentencji świat idzie do przodu i pojawia się wiele nowych tematów farmakoekonomicznych a „stare” w dobie pandemii nabywają innego znaczenia. Należy o nich wszystkich dyskutować w sposób ciągły i aktualny, bez zbędnych przerw i opóźnień dzięki nowoczesnym i zapewniającym bezpieczeństwo technologiom.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

 

Maciej Niewada
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego 


 

Marcin Czech
Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

 
 

PROGRAM

 

Opłaty rejestracyjne:

Udział w tegorocznej konferencji jest dla wszystkich bezpłatny, ale wymagamy rejestracji

 
 

SESJA PRAC ORYGINALNYCH i SESJA STUDENCKA

Sesję prac oryginalnych kreują uczestnicy Konferencji. Spośród nadesłanych abstraktów Komitet Naukowy wybiera najlepsze prace i kwalifikuje je do mini-wykładów. Sesja ta pozwala zwrócić uwagę na najważniejsze, najgorętsze tematy, którymi sympatycy PTFe zajmują się na co dzień, podczas pracy zawodowej.

Termin zgłoszenia prac minął 15.11.2020r.

KOMITET NAUKOWY

Ewa Bandurska
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdański 
Uniwersytet Medyczny


Marcin Czech
Prezes-Elekt PTFe; Instytut Zdrowia Matki i Dziecka


Tomasz Bochenek
Zakład Gospodarki Lekiem Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Mariola Drozd
Zakład Socjologii Medycyny Katedra Medycyny Społecznej 
Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Krzysztof J. Filipiak
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych WUM


Dominik Golicki
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM


Michał Jachimowicz
Sekretarz PTFe; Prezes MAHTA


Dorota Jachimowicz-Gaweł
Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Michał Jakubczyk
HealthQuest; Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Karina Jahnz-Różyk
Członek Zarządu PTFe; Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, 
Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej 
Wojskowy Instytut Medyczny


Paweł Kawalec
Zakład Gospodarki Lekiem Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Ewa Kocot
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum


Krzysztof Kus
Kierownik Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Joanna Lis
Prezes Ustępujący PTFe; Sanofi


Maciej Niewada
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, 
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM


Elżbieta Nowakowska
Kierownik Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Paweł Petryszyn
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Edyta Rysiak
Zakład Chemii Leków Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy


Iwona Skrzekowska-Baran
niezalezny ekspert farmakoekonomiki


Monika Szkultecka-Dębek


Anna Staniszewska
Skarbnik PTFe, Katedra i Zakład Farmakologii 
Doświadczalnej i Klinicznej WUM


Jacek Wcisło
Johnson&Johnson


Witold Wrona
HealthQuest

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Maciej Niewada

Joanna Lis

Anna Staniszewska

Marcin Czech

Karina Jahnz-Różyk

Michał Jachimowicz

 

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMAKOEKONOMICZNE

ul. Śliska 3 lok. 55 
00-127 Warszawa

+48 505 313 255 (Joanna From - główny organizator logistyczny)


e- mail: biuro@farmakoekonomika.pl
website: www.farmakoekonomika.pl